Start

SJÖVIKS HJORTFARM

Välkomna till Sjöviks Hjortfarms hemsida.
Här presenteras gården, våra hjortar och produkter.
Lite fakta om hjortkött, några tips om tillagning och recept.
Vår förhoppning är att ni ska finna sidan intressant.

Välkomna!

Sjöviks Hjortfarm föder upp Kronhjortar som lever utan stress så likt det vilda som möjligt på natur-betesmarker med inslag av skogsområden. Djuren har en god livsmiljö med bra foder, ingen antibiotika och daglig tillsyn. 
På gården finns även ett viltslakteri där all slakt och vidareförädling av produkter sker. Allt kött veterinärbesiktigas. Förutom försäljning av kött och färs, förädlar vi produkter såsom pastej, korv, rökta produkter, se vidare under rubriken produkter.

Öppettider

Vi har inga särskilda öppettider. Vi tar emot kunder när vi är hemma, ring innan besök och kolla.

Mats 070-264 50 40, Ann-Marie 072-561 11 54

eller mail:

info@sjovikshjort.se

Välkomna att besöka oss!


Vi säljer också våra produkter genom

REKO-ringar i Arvika, Fryksdalen, Säffle/Åmål, Årjäng/Töcksfors företrädesvis hösten och vinter i mån om tillgång på kött.

(finns på facebook)